چگونه اندازه گیری کنیم

متر اندازه گیری خود را آماده کنید. در دیوار پیش روی شما ، وسیع ترین عرض و بلندترین ارتفاع دیوار را برای خود ثبت کنید. ما فقط نیاز به این اندازه های دیوار داریم و ابعاد متعلقات دیگر مانند کلید و پریز و …. نیاز نم یباشد. به جهت جلوگیری از اشتباهات همیشه در هنگام سفارش پوستر دیواری به ابعاد فیکس گرفته شده بین 3 تا 5 سانتیمتر بزرگتر سفارش دهید. کاغذ های اضافی هنگام نصب برش داده می شود.

آمزش اندازه گیری کاغذ دیواری و پوستر

ما میدانیم که دیوار ها در اندازه ها ، حالتها و شکل های متفاوتی وجود دارند.

برای آشنایی و راهنمایی در اندازه گیری دیوار های مختلف، موارد زیر را دنبال کنید.

دیوار استاندارد

به راحتی عرض و ارتفاع دیوار را اندازه بگیرید.دقیقا سطحی را که میخواهید زیر پوشش کاغذ پوستر دیواری قرار گیرد را با متر اندازه بگیرید. فراموش نکنید هنگام ثبت و سفارش پوستر دیواری ،به ابعاد گرفته شده 3-5 سانتیمتر بیشتر اضافه کنید.

دیوار شیب دار

هنگامی که دیوار شما شیب دارد فقط طولانی ترین ابعاد را اندازه گیری کنید.هرگونه کجی و یا ناراستی را نادیده بگیرید و به عنوان یک مستطیل یا مربع در نظر بگیرید، هنگام نصب پوستر کاغذ دیواری ، به همان صورت شیبدار انجام می شود.

دیوار با دو شیب

اگر دیوار شما دارای دو شیب است، باز هم طولانی ترین قسمت عرض و ارتفاع را اندازه بگیرید.مجددا به صورت مستطیل یا مربع فرض بگیرید ، این قسمت ها هنگام نصب برش داده میشود.

دیوارهای پیوسته

اگر میخواهید پوستر دیواری خود را بر روی دو یا چند دیوار به هم پیوسته اجرا کنید، تنها کافی است عرض هر دیوار را جداگانه گرفته و در هنگام سفارش ابعاد را با هم ترکیب و به همراه ارتفاع ثبت کنید. بدون در نظر گرفتن اینکه دو قطعه جدا دارید.

دیوار با موانع

هنگامی که بر روی دیوار خود یک درب ، پنجره یا موانع دیگری وجود داشت،شما بازهم بزرگترین ابعاد را در نظر بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.در مرحله ویرایش ، شما میتوانید این موارد را با ما در میان گذاشته تا به اثر هنری شما آسیبی وارد نگردد.این کار برای ما بسیار آسان است.

دیوار با ستون

هنگامی که در وسط دیوار شما ستونی وجود داشت و خواستید بر روی آن هم پوستر کاغذ دیواری نصب گردد،فقط کافیست عرض ها را مجددا بگیرید و موقع سفارش آن ،با هم ترکیب و ثبت کنید.

دلیل باز پرداخت