چمن مصنوعی ورزشی مدل پاتینگ

    • رنگ سبز زیتونی و سبز زمرد
    • عرض رول 2 متر
    • ارتفاع الیاف 15 میلیمتر

    دلیل باز پرداخت