چمن مصنوعی تزئینی مدل رابو

  • حس نرمی، لطافت و انعطاف
  • رنگ سبز بهاره یکدست
  • عرض رول 2 متر
  • ارتفاع الیاف 15 میلیمتر

دلیل باز پرداخت